Klauzula informacyjna Rogosz-Stryj Spółka Jawna

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” (ang. GDPR) lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Podstawowym celem RODO jest zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych osób fizycznych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rogosz-Stryj Spółka Jawna Łowkowice, ul. Ogrodowa 10, 47-364 Strzeleczki, NIP 7551002659, REGON 530995840, KRS 0000507344. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem listu tradycyjnego wysłanego na adres podany wyżej; poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer tel. 77 407 65 06.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

 • przygotowanie oferty / zamówienia
 • zawarcie i wykonanie umowy łączącej strony
 • wykonanie ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązków np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, procedowanie w zakresie postępowania reklamacyjnego itp.
 • archiwizacja

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • obowiązek prawny
 • realizacja umowy
 • uzasadniony interes Administratora danych osobowych

4. Odbiorcy danych osobowych

 • pracownicy firmy
 • podmioty prowadzące działalność spedycyjną / pocztową / kurierską
 • dostawca IT
 • podmioty zajmujące się obsługą prawną

5. Okres przetwarzania danych osobowych

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy / rękojmi / gwarancji itp.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych (pkt. 1).